KERAMIKA NOVO MESTO IN UMETNIKI

01. 06. 2009 – 11. 10. 2009