Kozolci iz sence pozabe

22. 04. 2022 – 22. 05. 2022

Damjan Popelaar se na razstavi predstavlja s štirinajstimi izbranimi maketami kozolcev. Kozolce je več let na terenu skrbno dokumentiral , da je lahko tudi s pomočjo sodobne tehnologije ustvaril čimbolj verodostojne makete. Ročno delo navkljub času v katerem živimo še vedno ostaja pri tovrstnem delu nenadomestljivo.

Maketarstvo je dejavnost, pri kateri izdelovalec lepi, zlaga ter zatika manjše dele v celoto. Uporablja lahko različne naravne ali umetne materiale. Pomembno je, da so vsi skrbno oblikovani in izbrani, da poustvarjajo podobo določenega predmeta, objekta ali krajine.

Makete Damjana Popelarja so izjemne zaradi natančnosti, ki odlikuje avtorja pri njihovi izdelavi. Izdelovalec je edinstven, saj njegovo delo temelji na poglobljenem terenskem delu, temeljitem izrisu objekta ter poznavanju materiala ter orodij, s katerimi izdela posamezno maketo.

Damjan je vseskozi stremel k izdelavi izdelka, ki bi bil na voljo in dostopen širši javnosti. Tako je razvil blagovno znamko Galerija Kozolec. Poleg izdelanih maket izjemne kakovosti, ki jih v galerijskih vitrinah umesti v premišljeno igro svetlobe, pa z razstavo Kozolci iz sence pozabe opozori na gospodarske stavbe našega podeželja, delo slovenskih tesarskih mojstrov in podobe načina življenja v bližnji preteklosti.

Kozolci na Slovenskem izginjajo, ponekod jih obnavljajo ali celo postavljajo na novo. V večini primerov pa ne gre za njihovo primarno uporabo, sušenja in shranjevanja sena. Kljub drugačni uporabi kozolca, a vendar z upoštevanjem zakonitosti njihove postavitve, pomagamo pri ohranjanju podobe krajine in domačij na Slovenskem.