Na Dvoru ulita umetnost

29. 09. 2021 – 12. 04. 2022

Letos mineva 130 let od prenehanja delovanja železarne na Dvoru. V Dolenjskem muzeju Novo mesto hranimo največjo zbirko dvorskih predmetov (360 primerov), zato smo se odločili, da obletnico zaznamujemo s priložnostno razstavo in publikacijo, v kateri je poudarek na lepoti predmetov, ulitih na Dvoru, kjer je v 19. stoletju obratovala največja železolivarna južno od Alp, ki je povprečno zaposlovala 700 delavcev.
Izdelovali so kovane in lite izdelke, vendar so bili njihova posebnost umetniško izdelani okrasni in uporabni predmeti iz litega železa: grbi, reliefi, obtežilniki, podstavki za ure, likalniki, svečniki, nakit, peči, nagrobniki, posoda za kuhanje, mostovi, vodnjaki itd.
Na razstavi in publikaciji so prikazani najlepši predmeti v smiselni povezavi s prikazom zgodovine železarne, ki obsega naslednje vsebine: oglarjenje, rudarjenje, razvoj objektov železarne, zaposlene delavce, raznovrstnost izdelkov, proces ulivanja itd. S fotografskim gradivom so prikazani izdelki na terenu (Hradeckega most v Ljubljani, pokopališče stiških menihov, vodnjak v Žužemberku in Višnji Gori itd).

Razstava je opremljena z digitalnimi vsebinami. Tri minutni film nazorno prikazuje proces ulivanja litoželeznih izdelkov. Na voljo so 3 d prezentacije vodnjaka v Žužemberku, Zoisovega nagrobnika v Ljubljani, železarskega kompleksa na Dvoru in motovila za navijanje štren. Vse digitalne vsebine so dostopne na razstavi, po zaprtju razstave pa bodo dostopne na internetni strani našega muzeja.
Didaktične vsebine omogočajo aktivno udejstvovanje obiskovalcev vseh starostnih skupin in pripomorejo k lažjemu razumevanju uporabe predmetov: sezuvanje obutve z rogačem, navijanje štren na motovilo, preskus teža nekdanjih likalnikov, izdelava rozete iz vodilnega motiva razstave in uporaba oglja v likovni dejavnosti.

Celoten projekt je izveden z mislijo na možnost vključitve razstave v že načrtovano razstavo o naravnih znamenitostih doline reke Krke v prostorih železarne na Dvoru, katerih obnovo in postavitev razstave vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Ob razstavi je izšla tudi obsežna publikacija avtorice Majde Pungerčar in fotografijami Boruta Peterlina (Predogled)

Spletno vodenje: Na dvoru ulita umetnost