Razstava Kraljevi kozolci na ogled v Celovcu

Dolenjski muzej z razstavo Kraljevi kozolci, avtorice Alenke Stražišar Lamovšek, gostuje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu.

Na panojih predstavljamo dokumentarno gradivo Nika Kralja na temo kozolcev. Arhiv 4550. diapozitivov, katerega originale hrani Dežela kozolcev, je nastal med leti 1970 in 1980. Največ posnetkov je iz leta 1971. Območja, ki jih je obravnaval Niko Kralj, so med drugim Gorenjska, Ljubljana s širšo okolico, Štajerska, Dolenjska ter Koroška in Tirolska. Niko Kralj je kozolce razumel kot eno od največjih mojstrovin ljudskega stavbarstva.

Vsebinsko so diapozitivi razporejeni glede na vrsto sušilne naprave, tipologijo in uporabo kozolca ter postavitve le-tega v krajini. Obenem si lahko obiskovalec preko QR kod ogleda kozolce in tesarje v video zapisu. Poseben razdelek je namenjen raziskovalni poti Nika Kralja po Ziljski dolini.

Razstava je na ogled od 27. aprila do 12. maja 2023.