Ivan Vavpotič – velikan portreta

12. 10. 2018 – 02. 02. 2019

Konec novembra leta 1918 je slikar Ivan Vavpotič izdelal osnutke za prve slovenske znamke t. i. Verigarje. In prav ob 100-letnici nastanka znamk se je porodila ideja o celostni predstavitvi obširnega in raznovrstnega umetniškega opusa Ivana Vavpotiča, ki se je rodil v Kamniku, mladost pa je preživel v Novem mestu. Od tod je prišel tudi dogovor o sodelovanju med Dolenjskim muzejem Novo mesto-enoto Jakčev dom in Medobčinskim muzejem Kamnik- enoto Galerija Miha Maleš. V obeh mestih so tako razstavljena Vavpotičeva dela, ki skupaj predstavljajo celoto, spremlja pa ju skupni razstavni katalog.

V vsebinski ter kronološki navezavi nastanka prve slovenske znamke predstavljamo umetnikova dela nastala v času prve svetovne vojne, ko je deloval kot vojni slikar. Osrednji vsebinski poudarek razstave predstavljajo umetnikovi portreti, ki veljajo za pomemben del ne samo umetnostne, ampak tudi kulturnozgodovinske dediščine. Primarni kriterij za njihov izbor je bila portretirančeva povezanost z Novim mestom. Ob umetnikovem širšem ustvarjalnem opusu je, predstavljeno tudi njegovo scenografsko delo – vse ohranjene skice scenografije ter kostumografije Grumove drame Dogodek v mestu Gogi.