Oj, zdaj gremo! Odhod Dolenjcev na veliko vojno

19. 09. 2014 – 07. 03. 2015

Z razstavo Oj, zdaj gremo! Odhod Dolenjcev na veliko vojno muzej obeležuje spomin na stoletnico začetka prve svetovne vojne.

Po razglasu mobilizacije za avstro-ogrsko vojsko, v okviru katere so se v tej vojni borili tudi Dolenjci, so se prvi fantje in možje proti Ljubljani oziroma na sedeže svojih enot odpeljali z vlakom že 27. julija 1914. Ob odhodu so jih, poleg sorodnikov, spremljali tudi vojaški kovčki. Dolenjci so služili v različnih polkih. Na začetku so se borili na ruski in balkanski fronti, po letu 1915 pa tudi na soški fronti. Vojna je v življenje Dolenjcev vnesla  številne spremembe – pomanjkanja, draginjo, rekvizicije, spremljanje vojnih dogodkov, zbiranje pomoči za vojake in njihove družine.

Živeli so v strahu, žalosti, skrbi za svoje drage, molitvah in prošnjah za mir. Novo mesto je kazalo podobo zalednega mesta z rezervnimi vojnimi bolnišnicami in s številnimi novimi tujimi obrazi vojakov, ranjencev, beguncev in vojnih ujetnikov. Na razstavi je z nekaj predmeti, fotografijami in dokumenti, ki so povezani s fanti in možmi iz različnih dolenjskih krajev in so se v vojni borili na različnih frontah, predstavljena mobilizacija in odhod Dolenjcev na prvo vojno. Poleg tega se obiskovalci lahko seznanijo z življenjem na Dolenjskem ob začetku vojne v letu 1914. Gradivo dopolnjuje slovenska ljudska pesem, ki simbolno ponazarja slovo odhajajočih mož od svojih bližnjih.

Ob razstavi je izšla tudi zloženka.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.

Avtorica razstave je Marjeta Bregar, oblikovala jo je Maja Rudolf Markovič.