Skrivnostne poti negovskih čelad, Halštatski knezi med Kamnikom in Novim mestom

16. 02. 2024 – 02. 06. 2024

Arheološka razstava SKRIVNOSTNE POTI NEGOVSKIH ČELAD je medinstitucionalni projekt treh muzejev. Koordinator in nosilec je Medobčinski muzej Kamnik, sodelujoča muzeja pa Narodni muzej Slovenije in Dolenjski muzej Novo mesto. Razstava je bila najprej postavljena v MMK, v Kamniku, od 16. 2. do 2.6. 2024 pa gostuje v Dolenjskem muzeju. Spremlja jo katalog z obširnimi podatki.

Četrto stoletje pr. n. št. v časovni razdelitvi starejše železne dobe na Slovenskem imenujemo čas negovske stopnje. Ime je dobila po čeladah t. i. negovskega tipa, ki so bile tedaj v uporabi.

In prav te čelade, ki jih hranijo naši muzeji, so povezovalni člen in jedro pričujoče razstave. Vsaka od predstavljenih čelad ima poleg izjemnega arheološkega pomena še zanimivo in posebno zgodbo.

V prvem delu predstavljamo prostor in čas nastanka ter njihove nosilce, železnodobno elito in bojevnike 5. in 4. st. pr. n. št. ter njihov svet. Pojasnjujemo, kje so nastale, kdaj, zakaj in kje vse jih najdemo, zakaj se imenujejo »negovske«. Prikažemo tudi, kam vse so segli vplivi Dolenjske skupnosti, osrednje starejšeželeznodobne kulturne skupine na Slovenskem, in v čem se kažejo. V nadaljevanju razkrivamo njihove skrivnostne poti (ena je iz Kandije v Novem mestu, druga s Kope nad Kompoljem in tretja z Vrhpolja pri Kamniku). Prva je bila ukradena, najdena in vrnjena v Dolenjski muzej, druga je bila z žeblji pribita na vaški vodnjak, preostanek groba  v katerem je ležala pa je bil najden po dvesto letih,  tretja pa kupljena in podarjena Titu.

Razstava in katalog sta zanimiv preplet vsega, kar na strokovnem področju vemo o negovskih čeladah, sočasno pa predstavljamo tri skoraj neverjetne zgodbe, ki v sodobnem času spremljajo te dragocene, skoraj dve tisočletji in pol stare arheološke predmete.

Od treh predstavljenih čelad sta kar dve povezani z Novim mestom.

Čelada najdena pri Vrhpolju pri Kamniku in shranjena v Sadnikarjevi zbiri v Kamniku je bila ob zaključku gradnje Ceste bratstva in enotnosti podarjena predsedniku Titu prav v Novem mestu. Druga čelada, najdena v Kandiji v Novem mestu, pa je bila iz Dolenjskega muzeja ukradena in po neverjetnem spletu srečnih okoliščin najdena in vrnjena v Novo mesto.