Žele(z)na dama;Kneginja s Kapiteljske njive

13. 12. 2019 – 20. 09. 2020

Na arheološki razstavi Žele(z)na dama, predstavljamo starejše železnodobni grob 34 v gomili XVI, raziskan leta 2004. Vseboval je izjemno bogate in številne pridatke, ki ga opredeljujejo kot knežji grob. Grob je datiran v drugo polovico 7. stoletja pr. n. št. s »podedovanimi« predmeti iz konca 8. stoletja pr. n. št. Grobni inventarji s pridatki iz dveh različnih časovnih stopenj, nam omogočajo ugotavljanje kontinuitete v skupnosti. Gradivo je bilo na restavriranju v restavratorskih delavnicah Römisch-Germanisches Zentralmuseum v Mainzu (Nemčija).
Centralna lega groba znotraj razporeditve grobov v gomili nakazuje poseben status pokojnice, kar potrjuje domnevo o socialni strukturi družbe, kjer je pokojnica s tako bogatimi pridatki prva in začetnica družine, ki je nato v gomili pokopavala nadaljnjih 300 let.
V grobu se je ohranilo tudi 30 zob. Analize so pokazale, da gre verjetno za osebo, ki je umrla v starosti med 20 in 30 leti. Na podlagi položaja grobnih pridatkov opredeljujemo, da je bila pokojnica visoka med 160 in 165 cm.