Mladi neznani avantgardni

28. 08. 2020 – 01. 06. 2021

Avtorice razstave: umetnostna zgodovinarka Jasna Kocuvan Štukelj (koordinatorka) ter zgodovinarki Marjeta Bregar in Majda Pungerčar
Oblikovanje:Maja Rudolf Markovič

Virtualni ogled razstave

100 let novomeške pomladi

V nedeljo, 26. septembra 1920, je bilo Novo mesto v znamenju posebnega dogodka, o katerem je segel glas po celotnem slovenskem ozemlju in širše. Mesto je bilo v prazničnem pričakovanju, meščani so izobesili zastave, kar jim je v razglasu velel takratni župan Karl Rozman, se pražnje oblekli in z velikim pričakovanjem odšli na prireditev, na katero so vabili po mestu razobešeni ročno poslikani plakati Božidarja Jakca, dan prej pa je izšlo v Slovencu tudi oznanilo dogodka. Množica ljudi se je zbrala pred gostilno Josipa Windischerja v Kandiji, kjer se je v salonu ob 10. uri odprla I. pokrajinska umetniška razstava.
Dogodek je leta 1974 Marjan Mušič opisal v knjigi s pomenljivim naslovom Novomeška pomlad in s tem pripomogel k vsesplošni uporabi tega imena za umetniško manifestacijo leta 1920 v Novem mestu.

Dolenjski muzej Novo mesto je ob stoletnici dogodka pristopil z željo, da osvetli tiste vsebine, ki do sedaj niso bile podrobneje raziskane. Na pričujoči razstavi so predstavljene zgodovinske okoliščine v Novem mestu v letih 1918 do 1920, Klub dolenjskih visokošolcev, ki je bil organizator avantgardnega dogodka in umetniška manifestacija. Prvič so podrobneje in enakovredno raziskane življenjske poti dvanajstih udeležencev od rojstva do smrti. Opise s slikovnim gradivom dopolnjujejo umetniška dela s treh področij umetnosti: likovne, literarne in glasbene.
Na ogled je obsežno predmetno in slikovno gradivo iz številnih ustanov in od zasebnikov.  Oblikovanje razstave ponazarja in poudarja posebnost udeležencev, ki so izstopili iz povprečja in ustvarili nekaj novega, drugačnega, avantgardnega, s čimer so prelomili tradicionalno izražanje treh zvrsti umetnosti.

Mladi, neznani in avantgardni udeleženci »pomladnega dogajanja«  jeseni leta 1920 v Novem mestu so bili:

ANTON PODBEVŠEK
Pesnik in publicist, prvi slovenski literarni avantgardist, začetnik likovne poezije
13. 6. 1898 Novo mesto–14. 11. 1981 Ljubljana

BOŽIDAR JAKAC
Slikar, pionir slovenske umetniške grafike, redni profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti
16. 7. 1899 Novo mesto–20. 11. 1989 Ljubljana

MIRAN JARC
Pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, esejist, kritik, prevajalec, uslužbenec
5. 7. 1900 Črnomelj–24. 8. 1942 Pugled pri Starem Logu

MARIJ KOGOJ
Komponist in glasbeni pisec, s svojim skladateljskim in teoretičnim delom utemeljitelj in osrednja osebnost slovenskega glasbenega ekspresionizma.
20. 9. 1892 Trst–25. 2. 1956 Ljubljana

ZDENKO SKALICKY
Slikar in pesnik
11. 7. 1903 Novo mesto–9. 3. 1933 Ljubljana

MARJAN MUŠIČ
Akademik, arhitekt, konservator, profesor, likovni ustvarjalec, pisec
16. 11. 1904 Novo mesto–6. 1. 1984 Portorož

FRANCE (FRAN) ZUPAN
Slikar in učitelj
6. 11. 1887 Ljubljana–28. 2. 1975 Ljubljana

FERDINAND (FERDO) AVSEC
Uslužbenec in ljubiteljski slikar
31. 5. 1901 Novo mesto–neznano

BORIS GRAD
Učitelj in ljubiteljski slikar
4. 11. 1901 Vipavska Podraga–1974 Ljubljana

IVAN (JANKO) ČARGO
Slikar, kipar, risar, ilustrator, scenograf, karikaturist in pisec
25. 2. 1898 Tolmin–11. 8. 1958 Ljubljana

FRANJO ANČIK
Akademski slikar in učitelj
20. 11. 1892 Horni Plána na Češkem–11. 4. 1952 Ljubljana

JOŽE (JOSIP) CVELBAR
Pesnik, prozaist in slikar
8. februar 1895 Dolnja Prekopa pri Kostanjevici–11. julij 1916 Cima XII (Italija)