Mala dvorana

Hodili smo v vrtec…

03. 03. 2023 – 07. 05. 2023
Ogled

FLORES IN COLORES

23. 03. 2012 – 20. 05. 2012
Ogled

HIŠA MINERALOV

05. 10. 2012 – 24. 02. 2013
Ogled

TÜ MO

08. 03. 2013 – 19. 05. 2013
Ogled

novo mesto glasbe

08. 10. 2015 – 31. 01. 2016
Ogled

Srednjeveške pečnice Novega mesta

17. 04. 2015 – 10. 09. 2015
Ogled

Marjan Kozina in Novo mesto

01. 06. 2016 – 30. 09. 2016
Ogled