Pedagoška služba

 
 

S pestro in razvejeno dejavnostjo v pedagoški službi želi muzej mladim obiskovalcem, učiteljem, mentorjem in staršem  posredovati spoznanja o preteklosti Novega mesta in Dolenjske. Ker o tem pripovedujejo stalne in občasne muzejske razstave, se pedagoške dejavnosti vsebinsko pogostokrat navezujejo nanje, posebna pozornost pa velja vsebinskemu in metodičnemu povezovanju z učnimi načrti v posameznih triletjih osnovne šole tako, da se z njimi lahko obogati redni šolski proces. Služba izvaja tudi dejavnosti za otroke predšolske vzgoje in dijake srednjih šol.

Obiskovalcem sta ob ogledu razstav na voljo osnovni in dodatni program. Osnovni program obsega voden ogled po razstavi, dodatni pa vse ostale spremljajoče dejavnosti.

Kot dobra praksa se je pokazalo povezovanje teorije in prakse, ko učenci ogled razstave, muzejskega predmeta ali učne ure nadgradijo s praktičnim ustvarjanjem v muzejskih delavnicah.

Pri tej obliki dela otrok razvija vedoželjnost in ustvarjalnost na zanimiv in celo zabaven način, zato je med mladimi priljubljena.

Obišči našo Facebook stran

Z muzejskim abonmajem muzej nudi tudi več ugodnosti.

Več podrobnejših informacij je na voljo pri muzejski pedagoginji:

Lavra Fabjan

+386 (0) 7 373 11 17

lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si

Osnovne informacije nudi tudi vodniška služba v recepciji muzeja:

+386 (0) 7 373 11 30.

recepcija@dolenjskimuzej.si

 

Pedagoški programi

Za vrtce in šole...